ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΕΑΠΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΖΙΑ
Τηλέφωνο: 
2610969303
Χρήστες: