ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610997176
Χρήστες: