ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610996601
Χρήστες: