ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610969971
Χρήστες: