ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ DOPPLER - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΑΛΒΡΙΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 
2610996343
Χρήστες: