ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610969085
Χρήστες: