ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΤΩΝ 11/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΛΗ
Τηλέφωνο: 
2610996540
Χρήστες: