Κυκλική Οικονομία & Επιχειρηματική Καινοτομία στην Δυτική Ελλάδα

Κτίριο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα "Οδυσσέας Ελύτης")
11/12/2019 - 18:00

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης», στο κεντρικό κτήριο Α! του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη Ρίου) πραγματοποιείται ημερίδα με τίτλο «Κυκλική Οικονομία & Επιχειρηματική Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα». Η εκδήλωση έχει την ηθική υποστήριξη (ethical support) του Πανεπιστημίου του Cambridge, Institute for Sustainability Leadership.

Στην Ημερίδα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΣΕΒ ΠΔΕ, των Επιμελητηρίων Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι Οργανισμών και Φορέων με αποδεδειγμένη δράση στην Κυκλική Οικονομία.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την ευρύτερη κοινωνία, η ενημέρωση πολιτών και επιχειρηματιών για τις νέες δυνατότητες επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2610969686