ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΑΠΤ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 
2614074212
Χρήστες: