ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/12/2019

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ
Τηλέφωνο: 
6932761818
Χρήστες: