ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ELISA READER - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΜΥΡΤΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610999660
Χρήστες: