ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π
Τηλέφωνο: 
2610996907
Χρήστες: