ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΛΛΑΓΗ στο Πρόγραμμα Τελετών Απονομής ΔΜΣ & Διδακτορικών Διπλωμάτων Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αλλαγή Χώρου απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων Μαρτίου 2020,

ως προληπτικό μέτρο κατά της εξάπλωσης του νέου Κορωνοϊού

 

Οι τελετές απονομής των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν, στη Γραμματεία εκάστου Τμήματος, ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος, χωρίς συνοδά άτομα, χωρίς την πραγματοποίηση δημόσιας τελετής και χωρίς οι απόφοιτοι να περιενδυθούν την τήβεννο του Ιδρύματος, για λόγους πρόληψης.
(Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο).

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Εκδηλώσεων