ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ για τη διαφορετικότητα «Κι αν ήσουν εσύ;» - Global Village

Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
13/02/2020 - 09:30

Με την ευκαιρία της φιλοξενίας ξένων εθελοντών στην Πάτρα από την AIESEC και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας, με την AIESEC, καθώς και του Προγράμματος Εθελοντισμού της AIESEC "Global Volunteer" δίνεται η δυνατότητα συνεύρεσης ατόμων διαφορετικών πολιτισμών, η μεταξύ τους επικοινωνία, η προαγωγή των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από το θέμα των προσφύγων και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι οι μαθητές:1) να προσεγγίσουν θέματα διαφορετικότητας2) να έρθουν σε επαφή με νέους από διαφορετικά μέρη του κόσμου3) να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια.