Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με επίκεντρο πάντα την Αριστεία, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα οκτώ μεγαλύτερα και πλέον έγκριτα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (rankings), μέσα από τα οποία, τόσο τα ίδια τα Ιδρύματα όσο και τα τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον βαθμό αναγνώρισης και το επίπεδο του προσφερόμενου έργου των καλύτερων ΑΕΙ παγκοσμίως. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, τη ΜΟΔΙΠ και το Τμήμα Διεθνών Αξιολογήσεων και Ακαδημαϊκών Κατατάξεων έχουμε προχωρήσει σε μεθοδική συλλογή, αποτύπωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται τόσο με ποσοτικούς δείκτες όσο και ποιοτικά κριτήρια. Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής ενασχόλησης είναι ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινούνται τα ελληνικά Ιδρύματα τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διακρίνεται ως προς το ερευνητικό του έργο και να διατηρεί μια σταθερή θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς. Συγκεκριμένα, και με βάση πάντα τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις:

  

QS World University Rankings 2020

Σύμφωνα με το QS World University Rankings 2020 (έκδοση Ιουνίου 2019), το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί για τρίτη συνεχή χρονιά την κατάταξη στις θέσεις 701-750 (overall rank). Σε εθνικό επίπεδο, το ΠΠ κινείται ενισχυτικά καταλαμβάνοντας την 4η θέση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της περσινής κατάταξης όπου το Ίδρυμά μας καταλάμβανε την 5η θέση.
Στους επιμέρους δείκτες: 1) citations per faculty,  η επίδοση του ΠΠ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο (score 37,3) ενώ σε διεθνές επίπεδο κατατάσσεται στη θέση 358 και 2) employer reputation κινείται ανοδικά λαμβάνοντας τη θέση 418 σε παγκόσμιο επίπεδο και την 5η θέση σε εθνικό επίπεδο.

Τη χρονιά αυτή κατετάγησαν 1.001 Iδρύματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται έξι (6) ΑΕΙ της χώρας μας. Για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης, εξετάστηκαν πάνω από 74 εκατομμύρια ετεροαναφορές (citations), 13,5 εκατομμύρια δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (papers), και καταγράφηκε η άποψη 94.000 ακαδημαϊκών και 45.000 εργοδοτών για τη διαμόρφωση της απήχησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον εργασιακό τομέα.

H κατάταξη των ιδρυμάτων στηρίζεται στους ακόλουθους δείκτες: academic reputation, employer reputation, faculty/student ratio, citations per faculty, international faculty και international student).
(σχετικά links: https://www.topuniversities.com; https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology)

 

 

QS World University Rankings by Subject 2020

Το σύστημα QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για το 2020.
Στη κατάταξη για το τρέχον έτος εξετάστηκαν 1.368 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 48 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation,  citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται  σε απαντήσεις 94.000 ακαδημαϊκών και 44.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας. Βαθμολογήθηκαν 35 θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών και κατετάγησαν (ranked) τα 14 ως ακολούθως:

Engineering & Technology, θέση 277 παγκοσμίως, 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 66,7 (θέση 315 για το 2019).
Τα  θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν έχουν ως εξής:
Engineering – Civil & Structural θέση 151-200 παγκοσμίως & 3η θέση σε Εθνικό επίπεδο, με score 68,2.
Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing θέση 201-250 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 67,1
Engineering – Chemical θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 64,5.
Engineering – Electrical & Electronic θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 63,1.
Computer Science & Information Systems θέση 251-300 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο με score 61,1

Life Sciences & Medicine (score 49,3)
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:
•  Agriculture & Forestry θέση 201-250 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 57,9
•  Medicine, θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,4
•  Biological Sciences, θέση 551-600 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 54,3

Natural  Sciences (score 56,7)
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:
Environmental Sciences θέση 351-400 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 63,9
Materials Science θέση 351-400 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 60,5
Chemistry θέση 401-450 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,6
Physics & Astronomy θέση 551-600 παγκοσμίως & 6η σε εθνικό επίπεδο, με score 50,1

Social Sciences & Management (score 56,9)
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:
Business & Management Studies θέση 401-450 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 54,1
Economics & Econometrics θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 55,5

Ο πίνακας με τις θέσεις των θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα τρία τελευταία έτη δίνεται εδώ.

 

Engineering –
Civil & Structural

Engineering – Electrical
& Electronic

Engineering – Mechanical,
Aeronautical & Manufacturing

Engineering –
Chemical

Agriculture & Forestry

Computer Science
& Information Systems

Physics & Astronomy

Medicine

Chemistry

Environmental Sciences

Business &
Management
Studies

Economics & Econometrics
 

Materials Science
 

Biological Sciences

 

 

 

 

       

 

Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ)

Για το έτος 2017 το «THE», αφού αξιολόγησε 1.500 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του κόσμου, δημοσίευσε λίστα κατάταξης για τα 1.102 από αυτά (ανακοίνωση: Σεπτέμβριος 2017). Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο συγκεκριμένο σύστημα, διατηρεί την κατάταξή του στη γενική κλίμακα των θέσεων 601-800, ενώ εφέτος βελτίωσε τη θέση του σε όλους τους πυλώνες, αλλά και στην πλειοψηφία των επιμέρους δεικτών. Η κατάταξη του συγκεκριμένου συστήματος στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, καθένας από τους οποίους συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα: Διδασκαλία (Teaching), Έρευνα (Research), Ετεροαναφορές (Citations), Διεθνείς Προοπτικές (International Outlook) και Έσοδα από τη Βιομηχανία (Industry Income).

Στις κατατάξεις του 2017 ανά θεματικό πεδίο, τα θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών «Engineering and Technology» και «Life Sciences», και συγκεκριμένα η υποενότητα «Biological Sciences», συμπεριελήφθησαν ανάμεσα στα καλύτερα 500 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, το ΤΗΕ δημοσίευσε στις 6/6/2018 την παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί μέσα στη μεταπολεμική εικοσαετία 1945-1967, με τον γενικό τίτλο: «Times Higher Education (THE) Golden Age University Rankings 2018». Η κατάταξη ακολούθησε τη γενική μεθοδολογία του συστήματος THE, που εξετάζει 13 επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων και στηρίζεται στους παραπάνω πυλώνες. Στην έκδοση αυτή, όπου συμπεριελήφθησαν 200 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 44 χώρες παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Πατρών (έτος ίδρυσης: 1964) κατετάγη ανάμεσα στην κλίμακα 101-150, μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή που λάβαμε από το TIMES, που αποτυπώνει το διεθνές προφίλ του Ιδρύματός μας. Αναλυτικά: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/young-university-rankings-2018-golden-age-results-out-now

TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2020

Για το έτος 2020 δημοσιεύθηκαν από το σύστημα κατάταξης Times Higher Education World University Rankings οι κατατάξεις πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, το σύστημα  στηρίζεται σε δείκτες που σχετίζονται με 5 κατηγορίες ταξινόμησης, καθένας από τους οποίους συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα: Teaching 30%, Research 30%, Citations 30%, International Outlook 7,5% και Industry Income 2,5%. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κατάταξη κατατάχθηκαν 1.400 ως κορυφαία πανεπιστήμια από 92 χώρες παγκοσμίως. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί τη θέση του, παραμένοντας στη γενική κλίμακα των θέσεων 801-1000. Ειδικότερα, καταγράφεται η ενίσχυση στους δείκτες Teaching και International Outlook, καθώς και η σταθερότητα στην κατηγορία Industry Income.

 

 

 

 

 

 

U-MULTIRANK

Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου  2018 η έκδοση του U-MULTIRANK του μεγαλύτερου, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυδιάστατου ‒και του μοναδικού ευρωπαϊκού‒ συστήματος αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Erasmus+. Το U-Multirank δεν είναι αυτό καθεαυτό εργαλείο κατάταξης των Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες και στηρίζεται σε πέντε ευρείες διαστάσεις: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement), σε κλίμακα που ποικίλει από το «1» (πολύ καλό) έως το «5» (αδύναμο). Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σύστημα λαμβάνει υπόψη του και τη γνώμη των ίδιων των φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών που εξετάζει κάθε χρόνο, διεξάγοντας ανεξάρτητη, παράλληλη και πολυεπίπεδη ηλεκτρονική έρευνα, με την τεχνική υποστήριξη των ίδιων των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, παράγονται λεπτομερή και διαφανή αποτελέσματα, που βοηθούν τους χρήστες να διαμορφώσουν εξατομικευμένους καταλόγους Ιδρυμάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, με έναν συνδυασμό δεικτών που καθορίζονται από τον ίδιο τον χρήστη.

Στην έκδοση 2018, τη μεγαλύτερη από την έναρξη του U-MULTIRANK το 2014, όπου συμμετείχαν 1.614 εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξετάστηκαν πάνω από 12.500 Προγράμματα Σπουδών σε 95 χώρες, το Πανεπιστήμιο Πατρών βελτίωσε τη θέση του από το έτος 2017. Συγκεκριμένα, έλαβε:

  • Την ανώτατη βαθμολογία σε τέσσερις δείκτες, έναντι τριών που είχε λάβει την περσινή χρονιά. Η ανώτατη βαθμολογία καταγράφεται σε δείκτες που σχετίζονται με τις ενότητες της «Έρευνας» και της «Μεταφοράς Γνώσης»
  • Τη βαθμολογία «2» σε επτά δείκτες, έναντι πέντε αντίστοιχων βαθμών που είχε λάβει την περσινή χρονιά.

Στην τρέχουσα έκδοση εξετάστηκαν τέσσερα (4) Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου μας: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν μέχρι σήμερα συμμετάσχει στο U-Multirank σε δεκατρία (Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Οικονομικών Επιστημών). 

U-MULTIRANK– Κατατάξεις 2019

Τα αποτελέσματα συμμετοχής του Ιδρύματός μας στο U-Multirank στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης έκδοσής του, ανακοινώθηκαν επίσημα την Τρίτη 4/6/2019. Όπως είναι γνωστό, το U- Multirank, αποτελεί ένα δυναμικά πολυδιάστατο σύστημα κατάταξης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Κεντρικός στόχος της χρήσης και χρησιμότητας της αποτύπωσης των δεδομένων αξιολόγησης του U-Multirank είναι η παραμετροποίηση της συγκριτικής απόδοσης των αποτελεσμάτων, μέσω συνδυασμού δεικτών, σε μίκρο- (επιμέρους επιστημονικά πεδία) και μάκρο-επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ίδρυμα έχει τη δυνατότητα της πολυδιάστατης ενημέρωσης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων του λαμβάνοντας υπόψη τη στοχοθεσία των πρακτικών και αρχών διεθνοποίησής του.

Οι διαστάσεις της σύγκρισης που περιγράφεται είναι οι ακόλουθες: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνής Προσανατολισμός (International Orientation) και Ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματικών συνεργειών και απασχολησιμότητας (RegionalEngagement), σε κλίμακα που κυμαίνεται από «1» (πολύ καλό) έως «5» (αδύναμο).

Πιο αναλυτικά, στη φετινή έκδοση συμμετείχαν 1.711 Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και εξετάστηκαν περισσότερα από 12.500 προγράμματα σπουδών σε 24 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει την παρουσία του συγκριτικά με τα αποτελέσματα του έτους 2018 ως εξής:

  • Διατηρώντας την ανώτατη βαθμολογία (1=very good) σε τέσσερις (4) δείκτες που σχετίζονται με τις διαστάσεις: «Έρευνα» και «Μεταφορά γνώσης».
  • Αυξάνοντας τη συχνότητα εμφάνισης της βαθμολογίας 2 (good) σε εννέα (9) δείκτες σε σχέση με την περσινή καταγραφή όπου η συγκεκριμένη βαθμολογία εντοπίστηκε σε επτά (7) δείκτες.
  • Βελτιώνοντας τη γενικότερη «εικόνα» επίδοσής του σε επιμέρους κατηγορίες όλων των διαστάσεων σε σχέση με το παρελθόν.

 

Webometrics

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιουλίου 2018, αφορά στο α΄ εξάμηνο του 2018) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στο 1,9% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 512η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 27.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως (Ιούλιος 2017: 541, Ιούλιος 2018: 512), και την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 76 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό, ως εξής: Presence 5% [Size (number of pages) of the main webdomain of the institution], Visibility 50% [Number of external networks (subnets) originating backlinks to the institutions webpages], Transparency or Openness 10% [Number of citations from Top authors according to the source] και  Excellence 35% [Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines: 2012-2016]. 

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2020) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στην 570η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 28.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως και στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα 75 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Το σύστημα παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με την παρουσία στο διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: Presence 5% (Size of the main webdomain of the institution), Visibility 50% (Number of external networks linking to the institution's webpages), Transparency/Openness 10% (Number of citations from Top 110 authors) και Excellence/Scholar 35% ( Number of papers amongst the top 10% most cited in the 26 disciplines/ Data for the five year period: 2013-2017).
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.webometrics.info/en

Κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στα "Top Universities by Top Google Scholar Citations" της Webometrics

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Webometrics τον Ιούλιο 2019 (http://www.webometrics.info/en/transparent), το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 417η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύνολο 5011 ιδρυμάτων και την 175η στην Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας κατάταξης Transparent Ranking:Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles. Καταλαμβάνει επίσης την 4η θέση μεταξύ των Ελληνικών Ιδρυμάτων, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 517.362 ετεροαναφορές.

Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς η ειδικότερη αυτή κατάταξη αποτυπώνει τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της απήχησης του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτές καταγράφονται μέσω της έγκυρης μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας Google Scholar.

Η συγκεκριμένη κατάταξη διαμορφώνεται με βάση τον συνολικό αριθμό των ετεροαναφορών που συγκεντρώνουν τα πρώτα 100 ακαδημαϊκά προφίλ κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος μετά την αφαίρεση του αριθμού που αντιστοιχεί στα πέντε προφίλ με τις περισσότερες ετεροαναφορές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Webometrics http://www.webometrics.info/en/transparent τέλη Ιανουαρίου 2020, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 399η   θέση σε παγκόσμιο επίπεδο (417η θέση τον Ιούλιο 2019) και την 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της παγκόσμιας κατάταξης Transparent Ranking:Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 535.454 ετεροαναφορές.

Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς η ειδικότερη αυτή κατάταξη αποτυπώνει τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της απήχησης του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτές καταγράφονται μέσω της έγκυρης μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας Google Scholar. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν το δεκαήμερο 10-20 Ιανουαρίου 2020. Η κατάταξη αυτή δημοσιεύεται και ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο.Στην ακολουθούμενη μεθοδολογία για τον  Ιανουαρίου του 2020 ο αριθμός των ετεροαναφορών υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ.

Τα πέντε πρώτα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εμφανίζονται είναι: το ΕΚΠΑ στην 74η παγκόσμια θέση (2.039.623 ετεροαναφορές), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην 324η θέση (679.598 ετεροαναφορές), το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 399η θέση (535.480 ετεροαναφορές), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 400η θέση (535.454 ετεροαναφορές) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 437η θέση (484.842 ετεροαναφορές).

 

CWTS Leiden Ranking

Η κατάταξη CWTS Leiden Ranking, αξιολογεί τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως ως προς την ερευνητική τους δραστηριότητα και στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο ευρετήριο Web of Science. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 585η θέση σε παγκόσμιο και την 206η σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη χρονιά αυτή, στην έρευνα του CWTS συμπεριελήφθησαν 938 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, τα οποία επελέγησαν σύμφωνα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων που παρουσίαζαν στο Web of Science την περίοδο 2013-2016.

Shanghai Ranking

Στην κατάταξη Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστότερη και ως Shanghai Ranking, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα τρία ΑΕΙ της χώρας μας που ελήφθησαν υπόψη στη δημοσίευση του 2018 (θέση 800+), ανάμεσα σε 1.200 ερευνητικά Πανεπιστήμια στον κόσμο.

Το GRUP λειτουργεί ως ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν στατιστικά στοιχεία 40 δεικτών για Ιδρύματα διαφορετικών βαθμίδων ή χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχει ποσοτικές περιγραφές κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων, αλλά βοηθά, επίσης, τα ίδια τα Ιδρύματα να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτουν.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018

Η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων Academic Ranking of World Universities (ARWU), μια από τις πλέον γνωστές και έγκυρες κατατάξεις στον κόσμο, γνωστότερη και ως Shanghai Ranking (λίστα της Σαγκάης), η οποία βρίσκεται στην ευθύνη του Shanghai Jiaotong University, δημοσίευσε (Αύγουστος 2018) τα επιμέρους αποτελέσματα για 54 θεματικές ενότητες που εντάσσονται σε πέντε (5) ευρεία επιστημονικά πεδία: Θετικές Επιστήμες, Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Ιατρική και Κοινωνικές Επιστήμες. Στην έρευνα αυτή ελήφθησαν υπόψη πάνω από 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα και βασικό κριτήριο επιλογής αποτελούσε ένας ελάχιστος αριθμός δημοσιεύσεων την περίοδο 2012-2016 στις βάσεις Web of Science and InCites. Η ανάλυση των δημοσιεύσεων στηρίζεται σε πέντε επιμέρους δείκτες, οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα σε κάθε θεματική ενότητα. Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για το 2018, δώδεκα (12) θεματικές ενότητες του Πανεπιστημίου Πατρών συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 500 κορυφαίες του κόσμου:

Θεματικές Ενότητες /  Κατάταξη
Civil Engineering: 101-150
Atmospheric Science: 201-300
Mechanical Engineering: 201-300
Biotechnology: 301-400
Chemical Engineering: 301-400
Energy Science & Engineering: 301-400
Environmental Science & Engineering: 301-400
Materials Science & Engineering: 301-400
Computer Science & Engineering: 401-500
Earth Sciences: 401-500
Electrical & Electronic Engineering: 401-500
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences: 401-500
 

GLOBAL RANKING OF ACADEMIC SUBJECTS (GRAS) 2019

Η παγκόσμια κατάταξη ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστότερη και ως Shanghai Ranking (υπό την αιγίδα του Shanghai Ranking Consultancy) δημοσίευσε τα αποτελέσματα για 54 επιστημονικά πεδία που εντάσσονται σε πέντε (5) θεματικές ενότητες: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences και Social Sciences.

Στην έρευνα αυτή ελήφθησαν υπόψη πάνω από 4.000 ακαδημαϊκά ιδρύματα, με βασική προϋπόθεση συμμετοχής συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν ανά επιστημονικό πεδίο την περίοδο 2013-2017, βάσει βιβλιομετρικών δεδομένων των Web of Science και InCites.

Η ανάλυση των δημοσιεύσεων στηρίζεται σε πέντε επιμέρους δείκτες, οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα σε κάθε θεματική ενότητα. Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα για το 2019, δώδεκα (12) επιστημονικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου.

Σημαντική είναι η κατάκτηση των θέσεων 101-150 για το επιστημονικό πεδίο Civil Engineering καθώς και η ανοδική πορεία του επιστημονικού πεδίου Atmospheric Science, το οποίο κατατάσσεται στις θέσεις 151-200. Παράλληλα, δυναμική είναι η παρουσία των επιστημονικών πεδίων Mechanical Engineering και Telecommunication Engineering στις θέσεις 201-300. Παρατηρείται επιπρόσθετα ότι τα επιστημονικά πεδία Biotechnology, Chemical Engineering, Medical Technology και Energy Science & Engineering εμφανίζονται στις θέσεις 301-400. Το ίδιο ισχύει και για τα επιστημονικά πεδία Earth Sciences, Environmental Science & Engineering, Electrical & Electronic Engineering και Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, τα οποία κατατάσσονται στις θέσεις 401-500.

 

National Taiwan University Ranking

Στην κατάταξη του έτους 2018 που δημοσίευσε (Αύγουστο 2018) το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) - Performance Ranking of Scientific Papers, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στη γενική ομάδα των θέσεων 651-700, ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια που τελικώς ελήφθησαν υπόψη, μετά από την εξέταση 4.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη βασίζεται στα δεδομένα των Essential Science Indicators (ESI) και Web of Science Core Collection (WOS). Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες (όπως λ.χ. εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects). Με βάση τα παραπάνω, τόσο η ιδρυματική όσο και οι κατατάξεις οκτώ (8) των επιμέρους θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώνονται ως εξής:

 Πανεπιστήμιο Πατρών (ιδρυματικό): 651-700

Επιστημονικό πεδίο (by field)
Engineering: 351-400

Θεματικές Περιοχές (by subjects).
Chemical  Engineering: 216
Chemistry: 351-400
Civil Engineering: 176
Computer Science: 301-350
Electrical Engineering: 351-400
Materials Science: 351-400
Mathematics: 451-500
Mechanical Engineering: 267

Round University Rankings - RUR

Στο σύστημα RUR (Round University Rankings), το Πανεπιστήμιο Πατρών για το 2019 κατέλαβε τη θέση 645 σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τη θέση 703 που είχε καταλάβει το 2018, κατακτώντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στην ανοδική του πορεία στις διεθνείς κατατάξεις. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στην στατιστική απεικόνιση του συσχετισμού 20 δεικτών που ανήκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: Teaching, Research, International Diversity και Financial Sustainability, καθώς και στην άντληση στοιχείων από την έγκυρη πηγή του Clarivate Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συνδεθείτε εδώ.