ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005756745 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/03/2020

ΤΟ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. Copper wires reduced 4x0,65 4x0,65   100 g
2. Silica quartz wool very fine very fine    5 g
3. Tungstic Oxide Granular 0,85-1,7 mm    25 g

Υπεύθυνος: 
Κατσουγκράκη Πηγή κ’ Ανδρεοπούλου Αικατερίνη
Κατηγορία: 
Χρήστες: