ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/4/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: 
2610997922
Χρήστες: