ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΛΠ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/4/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑ
Τηλέφωνο: 
2610996900
Χρήστες: