ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΛΠ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2/4/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 
2610969195
Χρήστες: