Ανακοινοποίηση στο ορθό. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Ανακοινοποίηση στο ορθό. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Κατηγορία: