ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 06/04/2020

Α)Αντισηπτικού- απολυμαντικού διαλύματος (με περιεκτικότητα 70% αλκοόλη)  34 λίτρων (σε συσκευασίες των 250 ή 500 ml)  (ή και λιγότερων σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας)
Β) Απολυμαντικού υγρού επιφανειών 8 κιλών (κατάλληλου για όλες τις επιφάνειες π.χ. έδρανα-δάπεδα-επιστημονικός εξοπλισμός)
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγιεινής.

Υπεύθυνος: 
Αν.Καθ. Κωνσταντίνος Φουσεκης
Τηλέφωνο: 
2691022058
Χρήστες: