«Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» (αρ. πρωτ.1021/2001/11490/03-04-2020

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: