ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/4/2020

Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Χρήστες: