ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/4/2020

Υπεύθυνος: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610997819
Χρήστες: