ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 24/04/2020

1) Χλωρίνη παχύρευστη, για γενικό καθαρισμό, λεύκανση και απολύμανση τύπου Κλινέξ (750ml),  τεμάχια 120.
2) Χαρτί υγείας 200 γρ. α' ποιότητας (συσκευασία 30 τεμ.),  τεμάχια 100.
3) Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή Δίφυλλη πακέτο 4000 φύλλων (Πακέτο),  τεμάχια 20.
4) Υδροχλωρικό οξύ 11-12% (450ml),  τεμάχια 70.
5) Καρότσια σφουγγαρίσματος: καρότσι διπλό με μεταλλικό χρωμιωμένο σκελετό, με δύο κουβάδες Χ 30lt, πρέσα και ρόδες, διαστάσεων 86Χ41Χ90 και βάρος 17-18 kgr,  τεμάχια 20.
Προμήθεια ειδών απαραίτητων για την καθαριότητα και απολύμανση βάσει του άρθρου 12 της ΠΝΠ 11/03/2020 (ΦΕΚ Α΄55).
Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.600€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
Οι υποψήφιοι δύνανται να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης ή/και για κάθε ένα χωριστά.
Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. και τιμή για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας με  Φ.Π.Α.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε είδους.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24/04/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, υπόψη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα επισημειώνονται τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορούν.
Επισημαίνεται ότι λόγω των δυστοκιών που παρατηρούνται στις παραδόσεις των εταιρειών ταχυμεταφορών θα γίνονται αποδεκτές οι εμπρόθεσμες (σφραγίδα ταχυδρομείου) υποβληθείσες προσφορές που θα παραληφθούν από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών έως και 27/04/2020

Υπεύθυνος: 
ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 
2610997257
Χρήστες: