ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/4/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 
2610969971
Χρήστες: