ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/04/2020

• Βιομηχανικό ρολό (λευκό χαρτί) 4,5 κιλά καθαρό βάρος όχι ανακυκλωμένο – 40 τεμάχια

Τα παραπάνω υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα/Εργαστήριο/Μονάδα: Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610997768
Χρήστες: