Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 4-5-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια …παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης 2x300bp σε 20.000.000 κλώνους με τεχνολογία Illumina για την αποκωδικοποίηση του γονιδίου 16S rRNA από περιβαλλοντικά δείγματα (1 MiSeq run) με μέγιστο ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.200 ευρώ
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα / Εργαστήριο/ …ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ……...
Τηλέφωνο: 
2641074149
Χρήστες: