ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/04/2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, άρθρο 12, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:
1) Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη (χωρίς ξέβγαλμα) 12 λίτρα,
2) Γάντια μιας χρήσης 2 κουτιά των 100 τεμαχίων,
3) Μάσκες χειρουργίου ένα κουτί των 50 τεμαχίων
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

Υπεύθυνος: 
Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου
Τηλέφωνο: 
2610997176
Χρήστες: