Για την προμήθεια βιντεοπροβολεα (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 5-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου, Μουσείων & Συναφών Δομών
                                 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Βιντεοπροβολέα, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πηγή φωτός = Laser διάρκειας 20.000 ωρών σε πλήρη φωτεινότητα

Μέθοδος απεικόνισης = DLP

Φωτεινότητα = 12.000 lumens (μέτρηση ISO)

Αντίθεση = 10.000:1 (θέση Dynamic)

Ανάλυση τουλάχιστον 1920x1200 (WUXGA)

Σφραγισμένο οπτικό σύστημα
συγκράτησης σωματιδίων μεγέθους από
0,15mg/m3 (μέτρηση κατά ASHRAE)

Μετακίνηση φακού (Lens Shift) σε οριζόντιο και κάθετο άξονα

Μετακίνηση φακού, ζουμ και εστίαση με
κινητήρα (motorized)

Ψηφιακή διόρθωση εικόνας (Keystone) σε
οριζόντιο και κάθετο άξονα

Είσοδοι = HDMI, SDI 3G/HD, DVI-D (24-pin), RGB (D-sub 15-pin), HDBaseT

Υποστήριξη Crestron & PJLink

Να δέχεται εναλλάξιμους φακούς

Φακοί

1)      απεικόνιση εικόνας πλάτους 11 μέτρα
σε απόσταση φακού από την οθόνη
τουλάχιστον 27 μέτρα

2)      απεικόνιση εικόνας πλάτους 11 μέτρα
σε απόσταση φακού από την οθόνη 9 μέτρα

HD-BaseT

που θα χρησιμοποιηθεί στην Κύρια Αίθουσα – Αμφιθέατρο  Ι.1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου

ΚΑΕ: 7123 Α
Προϋπολογισμός Δαπάνης (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) …  24.700€

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος / Κατέλη Ευτυχία
Τηλέφωνο: 
2610996734
Χρήστες: