ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΛΠ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/5/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 
2610962615
Χρήστες: