Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης εξόρυξης δεδομένων του συστήματος καταγραφής-μηχανογράφησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής. Η εξόρυξη και η περαιτέρω ανάλυση αφορά δεδομένα φοίτησης, βαθμολογίας, επίδοσης, ερευνητικής δραστηριότητας και συνολικής ακαδημαϊκής προόδου. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των δεδομένων είναι 80.000 τεκμήρια που συνοδεύονται από μεταδεδομένα και πολυμεσικού τύπου αρχεία και στα οποία θα διενεργηθεί εξόρυξη βάσει μεθοδολογιών ανάκτησης μεγάλου όγκου πληροφορίας που εφαρμόζονται σε αποθετήρια δεδομένων μεγάλου όγκου καθώς και επεξεργασία ερωτηματολογίων προπτυχιακών φοιτητών που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ιωσηφ Ιωσηφίδης ΕΤΕΠ
Τηλέφωνο: 
2610996986
Χρήστες: