Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 24-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων ερευνητικής και εκπαιδευτικής φύσεως που αφορά το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αφορά δεδομένα και στατιστικά φοίτησης, εκπόνησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, ερευνητικών δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των δεδομένων είναι 100.000 τεκμήρια που συνοδεύονται από μεταδεδομένα και πολυμεσικού τύπου αρχεία που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

 

 

Υπεύθυνος: 
Ιωσηφ Ιωσηφίδης ΕΤΕΠ
Τηλέφωνο: 
2610996986
Χρήστες: