Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ. ληξης 26-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ κ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ…………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ………ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ κ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ…………   
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια …ETHANOL >= 98% (GC) absolute, denaturated with 0.5-1.5 vol% 2 butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC).
Ποσότητα 6Χ 5L που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανολόγων κ Αεροναυπηγών Μηχανικών / Εργαστήριο Εμβιομηχανικής κ Βιοιατρικής Τεχνολογίας
H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 19PROC005756745

ΚΑΕ: 4121ΒΖ

 

Υπεύθυνος: 
Μηχανετζής Γεώργιος
Τηλέφωνο: 
6940779217
Χρήστες: