ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΡΙΟ Δ΄ΚΛΙΝΙΚΩΝ »

  

   13.503,60€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές μέχρι και την  27η   Μαϊου 2020 και ώρα 11:00 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο   

Κατηγορία: 
Χρήστες: