Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 31-5-2020

Για την παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιστορίας Αρχαιολογίας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσίας για ανανέωση λογισμικού προστασίας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, SilkMark και SilkDRM για ένα έτος που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας.

Οικονομικός Υπεύθυνος/Αρμόδιος για Πληροφορίες: Δημήτριος Τσώλης, Επ. Καθηγητής (2610- 996900)

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Τσώλης
Τηλέφωνο: 
2641074226
Χρήστες: