ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS – H/Z ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ

Κατηγορία: 
Χρήστες: