Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ. ληξης 21-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: -
ΜΟΝΑΔΑ: -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια:
«Παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, για μηχανογραφική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων ανθεκτικότητας (περίπτωση θεϊκής προσβολής) & βιωσιμότητας (ολικό περιβαλλοντικό κόστος) κατασκευών από σκυρόδεμα και αντίστοιχη βελτίωση λογισμικού προσομοίωσης βλάβης και πρόβλεψης χρήσιμης ζωής κατασκευών»
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

ΚΑΕ: 0419A

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 
2610911571
Χρήστες: