Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 24-6-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Υπηρεσιών για τη Συντήρηση επιστημονικών οργάνων και συναφούς εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων. Συγκεκριμένα η συντήρηση αφορά στον αυτοματισμό ελέγχου αυτόκλειστου φούρνου (autoclave) που χρησιμοποιείται για την κατασκευή Συνθέτων Υλικών. ΚΑΕ: 0889Γ

 

Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Τηλέφωνο: 
2610 969492
Χρήστες: