προμήθεια ανταλλακτικών οπτικών διατάξεων συστημάτων λέϊζερ τμ φυσικης ληξη υποβολης προσφορων 30/06/2020

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των ακολούθων ανταλλακτικών οπτικών διατάξεων συστημάτων λέϊζερ:

 

που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Φυσικής – Εργαστήριο Λέϊζερ Μη Γραμμικής & Κβαντικής Οπτικής

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Καθηγητής Αθανάσιος Α. Αργυρίου
Τηλέφωνο: 
2610996078
Χρήστες: