Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) 4.285,00 ευρώ.Ημ. ληξης 2-7-20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια δυο συμβολαίων συντήρησης 2020 -2021 και αναβάθμισης δυο εγκαταστάσεων λογισμικού FINE ADAPT, από V14 σε V16 και από V10 σε V16 αντιστοίχως» που θα χρησιμοποιηθούν στο Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΕ: 0433Α

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος
Τηλέφωνο: 
2610962611
Χρήστες: