Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 2-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για των κάτωθι εξοπλισμό που υπέστη βλάβη
• Κωδικός και τύπος εξοπλισμού: Σύστημα σάρωσης με laser (Lidar) Velodyne VLP-16
• Κατασκευαστής: VELODYNE
• Κωδικός προϊόντος κατασκευαστή (product number): AG25418993
• Σειριακός Αριθμός: AG25418993
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε, όπως μας υποβάλετε προσφορά για την αντικατάσταση των ως άνω εξαρτημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

ΚΑΕ: 1439Α

Υπεύθυνος: 
Νικόλαος Δεπούντης
Τηλέφωνο: 
2610 9977715
Χρήστες: