Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.

Υπεύθυνος: 
Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Α.Κ.Ε.
Τηλέφωνο: 
2610969604
Fax: 
2610997355
Κατηγορία: