Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 6-7-20

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Υπηρεσίων για μεταφορά ειδών από Μεταφορικές Εταιρείες και Φορτωτικές εντός του χώρου του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Κουκούλι).
Συγκεκριμένα αφορά την υλοποίηση 5 μεταφορών.

Μέγιστος Προϋπολογισμός Προμήθειας με βάση την ΚΑΕ 0829 Α του Τμήματος = 1.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

KAE:0829A

 

Υπεύθυνος: 
Ι. Γιαννούκου
Χρήστες: