Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημ. ληξης 6-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών συσκευής υπερκάθαρου νερού Milli Q, Direct 8 ( MILLIPORE)
1) Q-PAK TIX
2) VENT FILTER MPK02
3) UV LAMP FOR MQ CENTURY
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Χημείας/Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης

ΚΑΕ:1439Α

Υπεύθυνος: 
Δέσποινα Καλογιάννη/Θεανώ Πέτση
Τηλέφωνο: 
2610996022
Χρήστες: