Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια “Κατασκευή διάταξής ταυτόχρονης μέτρησης ρύπων, πίεσης και γωνιακής ταχύτητας σε πρότυπο τετράχρονο κινητήρα diesel και επεξεργασία δεδομένων με χρήση Labview” που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Θερμοκινητήρων
ΚΑΕ:0419Α

Υπεύθυνος: 
Γεωργίου Δήμος
Τηλέφωνο: 
2610007230
Χρήστες: