Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. ΗΜ. ΛΗΞΗς 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια της υπηρεσίας:
«Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα μαθήματα «Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία.» και «Ποιότητα & Περιβάλλον» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών».
Βασική προϋπόθεση για τον ανάδοχο του έργου είναι να διαθέτει:
1. διδακτική εμπειρία (>3 έτη) στο γνωστικό αντικείμενο, σε πτυχιακά ΚΑΙ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
2. ερευνητική εμπειρία (>10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και διεθνείς συλλογικούς τόμους) στο γνωστικό αντικείμενο
3. εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο.
  Σημειώνεται πως η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι δυνατό να προσφερθεί από το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό του Τμήματος.

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Τηλέφωνο: 
2610969492
Χρήστες: