Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 13-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ …..Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   ………Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης
ΜΟΝΑΔΑ ………………………………..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια της υπηρεσίας:
«Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα μαθήματα ‘Εργονομία’ και «Υγιεινή & Ασφάλεια» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών».
Βασική προϋπόθεση για τον ανάδοχο του έργου είναι να διαθέτει:
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο
2. Ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
3. Διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
  Σημειώνεται πως η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι δυνατό να προσφερθεί από το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό του Τμήματος.

ΚΑΕ: 0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Τηλέφωνο: 
2610969492
Χρήστες: