Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 15-7-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  “Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και λογισμικού επεξεργασίας για τη λήψη ταυτόχρονης μέτρησης χημειοφωταύγειας, θερμοκρασίας και συγκέντρωσης καυσίμου σε περιβάλλον θερμών καπνανερίων” που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής

ΚΑΕ:0419Α

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Κουτμος Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 
2610 997244
Χρήστες: