Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.Ημ. ληξης 21-7-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 5 κλιματιστικών μονάδων που θα εγκατασταθούν  στο Τμήμα Χημείας με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Α) Τρία (3) κλιματιστικά τύπου split 12000 BTU/H, INVERTER θέρμανση-ψύξη.
Αποξήλωση, απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των δύο εκ των τριών σε άλλη αίθουσα. Εγκατάσταση των τριών (3) νέων κλιματιστικών στον 2ο όροφο του βορείου κτιρίου Χημείας.

Β) Δύο (2) κλιματιστικά τύπου split 24000 BTU/H, INVERTER θέρμανση-ψύξη
Αποξήλωση, απομάκρυνση των παλιών και εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών στο ισόγειο του νοτίου κτιρίου Χημείας.

Οικονομικός Υπεύθυνος/Αρμόδιος για Πληροφορίες: κκ Τσέλιος Θεόδωρος, τηλ. 6974468352 και Τσιβγούλης Γεράσιμος, τηλ. 6973799312, Ντειμέντε Βαλαντούλα, τηλ. 6944726234
Η προσκλήσεις υποβολής προσφορών αναρτώνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην αρχική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών/ανακοινώσεις.

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τσέλιος Θεόδωρος
Τηλέφωνο: 
6974468352
Χρήστες: